Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 7205

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm