Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 215129

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm