Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 59681

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm