Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 22052

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm