Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 72922

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm