Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 42377

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm