Statystyki

Filtr

Liczba ukończonych testów: 34667

ogólny wynik
Rozkład kategoria
wartości ekstremizm